Yükleniyor...
129 dosya beğenildi
5 yorum
0 video
0 yükleme
0 takipçi
 • Trevor2

  👍Awesome

  16 Temmuz 2018, Pazartesi
 • Trevor2

  111111¶11111111111111111111111111111111111111
  111111¶11111111111111111111111111111111111111
  111111¶¶1111111111111111111111111111111111111
  111111¶¶1111111111111111111111111111111111111
  11¶111¶11111111111111111111111111111111111111
  11¶¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111
  111¶1¶¶11111111111111111111111111111111111111
  111¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
  11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
  11¶¶11¶¶1111111111111111111111111111111111111
  1¶¶11¶¶11111111111111111111111111111111111111
  ¶¶11¶¶111111111111111111111111111111111111111
  ¶¶1¶¶1111111111111111111111111111111111111111
  ¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111111
  1¶¶111111111111111111111111111111111111111111
  11¶¶1111¶¶11111111111111111111111111111111111
  111¶11¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111
  11111¶¶11¶¶¶111111111111111111111111111111111
  1111¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111111111111
  111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶11111111111111111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶111111111111111111111111
  11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1111111111111111111111
  11111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111111111111111111
  1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111111111111111
  111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111
  1111111111111111111¶¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111
  1111111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶11111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶1¶¶¶1111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  1111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶11
  111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
  111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶
  111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶11111¶¶¶1111
  111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶111111¶¶111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶¶11¶1111
  111111111111111111111111¶¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶1¶¶111
  11111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶1¶111
  1111111111111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶11
  111111111111111111111111111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶11
  111111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶11
  111111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶111
  11111111111111111111111111111¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111
  11111111111111111111111111111¶11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111
  1111111111111111111111111111¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶111
  1111111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶1¶¶1111
  111111111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶¶¶1111
  11111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111

  Tüm yorumu okumak için genişlet
  5 Kasım 2016, Cumartesi
 • Trevor2

  I want Maud makes the explosion slow not everything

  30 Ekim 2016, Pazar
 • Trevor2

  ─────────────────────░██░▇▆▅▄▃▂
  ────────────────────░█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ───────────────────░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──────────────────░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ─────────────────░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──────────░░░───░█▓▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ─────────░███░──░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ───────░██░░░██░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──────░█░░█░░░░██▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ────░██░░█░░░░░░█▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ───░█░░░█░░░░░░░██▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──░█░░░░█░░░░░░░░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──░█░░░░░█░░░░░░░░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──░█░░█░░░█░░░░░░░░█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ─░█░░░█░░░░██░░░░░░█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ─░█░░░░█░░░░░██░░░█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ─░█░█░░░█░░░░░░███▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ░█░░░█░░░██░░░░░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ░█░░░░█░░░░█████▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ░█░░░░░█░░░░░░░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ░█░█░░░░██░░░░█▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ─░█░█░░░░░████▓▓▓▓██░▇▆▅▄▃▂
  ─░█░░█░░░░░░░█▓▓██▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──░█░░██░░░██▓▓█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ───░██░░███▓▓██▓█▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ────░██▓▓▓███▓▓▓█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──────░█▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂
  ──────░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░▇▆▅▄▃▂

  30 Ekim 2016, Pazar
 • Trevor2

  👍👍👍👍👍

  29 Temmuz 2016, Cuma